İnsan vücudunun, yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için, enerjiye ihtiyacı vardır.Top oynayabilmek, yemek yiyebilmek ve hatta konuşabilmeniz için enerji harcamanız gerekir.Vücudunuza aldığınız besinler, sindirim sonucunda kana geçer.

Bu besinler bazı yollarla yakılır ve bu olaya da solunum denir. Bu işlemi gerçekleştirmek için ise bazı organlar gerekmektedir. Bu organların oluşturduğu sisteme ise, solunum sistemi adı verilmektedir. Bu tepkimelerin tümüne verilen ad ise; Metobolizmadır. Bu yollarla vücudunuzda üretilen enerjiye ise ATP adı verilmektedir. Dünya üzerinde ki bütün canlılar farklı yollarla Atp (oksijen) üretimi sağlamaktadır. Hücresel solunumun ise üç tane ana yolu vardır.

Hücresel Solunum Nedir?

Tek hücreli ve çok hücreli canlıların, her bir hücresinde birçok yapım ve yıkım tepkimesi gerçekleşmeye devam etmektedir.Canlıların beslenme yoluyla aldıkları enerjiyi, açığa çıkarmalarına ve çıkardıkları enerjiyle yeni bileşikler senzetledikleri bazı tepkiler vardır. Bu tepkimelerin tümüne verilen ad ise Hücresel Solunumdur.

Hayatımızı devam ettirebilmek için, bütün canlıların  mutlaka oksijene ihtiyacı vardır. Kimi insan bu durumu,fermantasyon olarak geçirir. Kimisi ise, oksijensiz solunum yaparak hayatını sürdürür. Bazı insanlar ise, oksijenli solunum denilen reaksyon ile yaşamını devam ettirmektedir.

Hücrelerde; glikoz, yağ asidi, gliserol,amino asit gibi maddeler mevcutsa, molekkülerin yapısındaki bağ enerjisi ile ATP(oksijen) üretmesine hücresel solunum adı verilmektedir.Metabolizma faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için vücut enerjiye ihtiyaç duyar. Oksijen’in başka bir hücreden yada dış ortamdan alınabilmesi ise, malesef mümkün değildir. Canlıların yaşaması, kesintisiz bir şekilde ATP üretebiliyor olmasıyla doğru orantılıdır.

Hücresel Solunum Nasıl Gerçekleşir?

Hücresel solunum; oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon olarak üç grupta incelenmektedir. Oksijenli solunum; hücrelerdeki besinlerin kimyasal enerji kullarak oksijen açığa çıkarmasına denir. Oksijensiz solunum; bir diğer adıyla anaerobik solunumdur. Oksijensiz solunum, organik besinlerin oksijen yoluyla enerji elde etme şekline verilen isimdir. Fermantasyon ise; bir diğer adı ile mayalama anlamına gelmektedir. Bu yol, maddenin bakteriler, mantarlar yada diğer organizmalar aracılığıyla, kimyasal olarak çürümesine ise, fermantasyon yoluyla solunum, adı verilmektedir. Yaşanan bu her üç olayda, canlı hücrelerin içerisinde meydana gelir. Hücresel solunum; canlıların koşmak, yürümek, hareket etmek vb. Gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için hayati bir önem taşımaktadır.

Her üç enerji mekanizması da, glikoliz adı verilen zincir ile başlar. Glikoliz bir tepkimeler zinciridir. Bu zincir, prokaryot ve ökaryot gibi hücrelerde başlamaktadır. Bu solunum yollarının her ikisi de, sitoplazmada gerçekleşmektedir.

Fermantasyon;etil alkol, laktik asit, asetik asit gibi organik moleküllere kadar parçalanması demektir. İki çeşit fermantasyon türü vardır. Bunlar; etil alkol fermantasonu ve laktik asit fermantasyonudur. Bu fermantasonlarin ikisi de, glikozda başlar ve sitoplazma da gerçekleşir.

Etil alkol fermantasyonu yoluyla, asetaldehit ve etil alkol oluşur. Oksijen açığa çıkar. Laktik asit fermantasyonunda ise; Oksijen açığa çıkmaz ve Laktik asit oluşumu gözlenir.Ets yoluyla yapılan solunum çeşitleri ise, oksijenli ve oksiyensiz solunum olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu solunum şekillerinde, elektron taşıma sistemi kullanılır. Oksijensiz solunumu, oksijensiz bir ortamda da yapmanız mümkündür.Oksijenli solunumda da enerji olarak, Ets üretebilmeniz mümkündür.

Ets, elektron taşıma sistemi anlamına gelmektedir. Bazı bakteriler etil alkol yokluğunda, oksijenlerini ets kullanarak elde ederler. Bu durumda ise, besinlerin elektronlarını oksijen dışında başka bir inorgonik maddeye aktararak devam ederler. Bu aktarım sırasında açığa çıkan enerjiye ise, ATP (oksijen) adı verilmektedir. Bu canlıların büyük bir kısmı için, oksijen toksit etki yapar. Bunlara anaerob canlılar adı verilmektedir.