Özgüven hayatın her yerinde ihtiyaç duyulan bir davranış şeklidir. Özgüven kişinin kendi davranış biçimlerini olumlu yada olumsuz olarak yorumlama şeklidir. Kendi ile barışık olan bir birey, kendini çok iyi tanır ve kendi kişilik analizini kendisi yapabilir.

Özgüven sahibi bireyler, kendinden emin bir şekilde yaptığı her davranışı savunurlar. Bir çalışma yaparken, biriyle konuşurken kendilerinden emin olan bu bireyler, özgüvenli davranış biçimiyle,  kendi hayatlarına kolaylık sağlarlar. Hayatınızın daha mutlu, geçmesi için özgüven sahibi olmak oldukça önemlidir. Özgüvenli insanlar, sahip oldukları iyi ve kötü özelliklerin de farkında olurlar. Kendilerinde uygun görmediği davranışları, kendileri düzelten bu bireyler daha rahat bir yaşam sürmektedir.

Özgüven Eksikliği Nedir?

Bu durum hemen hemen herkes tarafından yaşanmaktadır. Özgüven eksikliği, kişinin kendinden ve davranışlarından emin olamama kaygısıdır. Bu psikolojik durum karşımıza sıkça çıkar. Özgüven eksikliği kimi zaman, kişinin uğradığı haksızlıklara boyun eymesi şeklindedir. Bu bireyler, kendilerinden ve yaptıklarından her zaman şüphe duyarlar. Akşam eve gittiklerinde gereken cevabı veremediğini düşünürler, bu da kendilerini suçlamalarına yol açar. Zamanla, olumlu yada olumsuz eleştirilere tahammül edemeyen bu insanlar kendi hayatlarını oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durumu yaşayan insanların, özgüven eksikliğini bir hastalık olarak kabul etmesi yanlıştır. Özgüven eksikliği bir hastalık değildir, psikolojik bir kaygı bozukluğudur.

Böyle durumlarda, aslında kişi kendi kendini tedavi edebilir. Ancak, bu eksiklik belli bir düzeye ulaştığı zaman, psikolojik destek alınması şarttır. Bu durum tedavi edilmediği zaman, depresyona yol açmaktadır. Özgüven eksikliği sebebiyle depresyona giren bireyler, kendilerini dış dünyaya kapatma ihtiyacı duyar ve sosyalleşmeyi reddederler.

Özgüven Eksikliği Nasıl Yenilir?

Özgüven eksikliği ile savaşan çoğu insan, her alanda iyi olmak için çabalar. Başarılı olamadığı bir konu olduysa, diğer yaptığı işlerden de vazgeçer. Böyle bir gayeniz varsa her konuda her zaman başarılı olamayacağınızı kabul etmeniz gerekir. Çünkü, insanlar hayatta her şeyi aynanda yapamazlar ve her konuda maxiumum başarı sağlayamazlar. Hayattaki her şeyi güzel yapabilmek zaten insan doğasına aykırıdır. Bu davranışı yapmak yerine, kişilerin iyi oldukları konuları kabul etmesi ve başarılı oldukları alanların üzerine, daha fazla çalışmaları gerekir. Bir işte başarılı olamamak,her konuda başarısız olunacağı anlamına gelmez. Kişinin her konuda iyi olamayacağını kabul etmesi, özgüven eksikliğini yenebilmek en öncelikli şarttır.

Özgüven eksikliğinin arkasında, yetersizlik hissiyatı vardır. Bu durum, kişiyi her anlamda çalışmak zorunda olduğuna ikna eder. İnsanlar her şeye gücünün yeteceğine ve güzel sonuçlar almak zorunda olduğuna inanırlar. Bu durum ise; başarılı olduğu konuda da yenilgiye yol açar. Bu yenilgi ise özgüveninizin daha çok düşmesine yol açar. Arka arkaya yenilgiler alındığı zaman; kişi, hiçbir işi tamamlayamayacağını düşünmeye başlar.

Bu durumu yenebilmek için, öncelikle kişinin kendine inanması ve değer vermesi gerekir. Kişi kendine değer vermeye başladığı, sonlandıramadığı işlerin kendi suçu olmadığını, başka işlerde daha büyük başarılar sağlayabileceğini de kabul etmiş olur. Özgüven eksikliği yaşayan insanlar;  başka işlerde olabileceğine ve kendisinden değerli hiçbir şeyin olmadığını kabul ettiğinde bu durumu aşarlar. Eğer bir konuyu merak ediyorsanız, onu korkmadan denemelisiniz. Başarısızlık sizi artık incitmiyorsa, bu psikolojik durumu yendiniz demektir.

Özgüven eksiklğiniz varsa, yapılması gereken en önemli şeylerden biri; eleştiriye açık olmaktır. Birinin sizi dışarıdan nasıl gördüğü oldukça önemlidir. İnsanlara hangi konuda eksiğim var sence? Diye sormanızın, aşağılayıcı bir durum olmadığını kabul etmeniz gerekir. Kişinin kendini, bu özellik bende neden yok? Soruları bu durumu daha sık yaşamasına sebep olur. Bu psikolojik durumu yenebilmek için en önemli faktör, kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesidir. Kendinizi sevebilmeyi başardıysanız; özgüven eksiliğini yenmeyi de başardınız demektir.